Provtagning på njurmottagningen

Vid ett läkarbesök på njurmottagningen ingår vissa blodprover, de lämnas i första hand på den hälsocentral man tillhör.

Provtagning inför ett nybesök bör lämnas 7 dagar innan besöket och för ett återbesök 3-5 dagar innan besöket.

Ska du lämna urinsamling finns dunkar att hämta på din hälsocentral eller på njurmottagningen. Urinsamlingen lämnas i samband med blodprovtagning.

Vid iohexolclearance var god boka tid på njurmottagningen.