Behandling

Reumatologispecialiteten befinner sig i en dynamisk utveckling avseende kunskap om orsaker till dessa sjukdomar och hur vävnadsförstörelse går till.

Detta skapar förutsättningar för en riktad behandling direkt mot de sjukdomsframkallande och organförstörande mekanismerna. De senaste årens forskning visar nödvändigheten av tidig behandling av såväl reumatiska ledsjukdomar, ryggsjukdomar som systemsjukdomar.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling innefattar dels symtomlindrande mediciner i form av värktabletter, till exempel Panodil och Alvedon eller så kallade antiinflammatoriska värktabletter exempelvis Ipren, Pronaxen, Diklofenak med flera. Dessa mediciner räcker inte för att stoppa en inflammatorisk sjukdomsaktivitet men kan räcka som behandling vid mild sjukdom. Har man en pågående och kronisk ledinflammation behöver man ofta någon form av sjukdomsstoppande medicin. Reumatologen har en arsenal av olika stoppmediciner att välja på, där Methotrexate är vår allra vanligaste medicin och den kan kombineras med andra tablettbehandlingar alternativt biologisk behandling.

Biologisk behandling

De senaste 15 åren har vi fått tillgång till så kallade biologiska mediciner och begreppet innebär att man har framställt mediciner, oftast antikroppar, som blockerar olika inflammatoriska ämnen i kroppen. Detta kan stoppa upp sjukdomsaktiviteten. De biologiska mediciner som utvecklades först var TNF-alfa-hämmarna och idag finns det flera sådana att välja på. Efter det har vi fått flera blockerande mediciner som exempelvis interleukin-1-hämmare och interleukin-6-hämmare samt preparat som blockerar vita blodkroppar.

Det är viktigt att ha klart för sig att alla reumatiker inte behöver biologisk behandling men att doktorn alltid överväger behovet av medicinering vid varje besök. Man skall idag ha provat åtminstone ett av de traditionella preparaten i tablettform, exempelvis Methotrexate, innan man kan överväga biologisk behandling. Det är den inflammatoriska sjukdomsaktiviteten som avgör vilken medicin man erbjuds och inte ålder, kön eller andra faktorer. Det är också viktigt att vara medveten om att biologisk behandling inte är någon form av hälsokostpreparat utan är avancerad immundämpande medicinering med vissa risker till exempel i form av ökad infektionskänslighet. Det är också viktigt att vara medveten om att all värk inte alltid är inflammation och ökad värk vid reumatisk sjukdom inte alltid behöver behandlas med ökad antiinflammatorisk medicinering. Detta är doktorns uppgift att värdera.

Fysikalisk behandling

Utöver medicinsk behandling så är fysikalisk terapi en mycket viktig del. Våra arbetsterapeuter och sjukgymnaster är viktiga medhjälpare i denna behandling. Läs lite mer om detta under "rehabilitering".

Ortopedisk behandling

Ortopediska operationer kan ibland komma i fråga. Har en led eller sena blivit skadad trots att man har försökt medicinera kan man ibland behöva opereras. Det kan röra sig om steloperation av leder, synovektomier (det vill säga utrensning av inflammerad vävnad) eller att man syr ihop senor som har gått av med mera. Behov av ortopediska operationer bedömer vi tillsammans med ortopedläkare vid våra ortopedkonferenser.