Ledinjektion

Lokal behandling med cortisoninjektion ges i led, senskida eller muskelfäste som är inflammerade.

 Allmänt om cortisoninjektioner

Det är en effektiv metod att lindra inflammationssymtom som värk, stelhet och svullnad.

Vid enstaka injektioner i en led eller ett muskelfäste stannar det mesta cortisonet på injektionsstället och läckaget till övriga kroppen är litet. Om du får injektioner i flera leder vid samma tillfälle kan du känna effekt i hela kroppen (generell effekt), liknande den vid tablettbehandling.

Vid behov av många och täta injektioner kan specialistläkaren välja att ge dig en annan medicinsk behandling.

 Inför en cortisoninjektion

Äter du Waran är det viktigt att du tar kontakt med mottagningen och meddelar detta så att vi kan kontrollera ett PK-värde innan du får ledinjektionen.

 Till dig som fått cortisoninjektion

Om injektionen givits i en viktbärande led (fotled, knä eller höftled) så rekommenderas avlastning och vila under 1-2 dygn för att få bästa möjliga effekt. Det innebär att du gör de förflyttningar och moment som hör till den personliga skötseln i vardagslivet men undviker andra typer av belastningar.

Effekten kan komma redan inom några timmar, men kan också dröja upp till ett par dygn.

Första dygnet efter injektionen är det vanligt med ökad ömhet och smärta. Detta beror dels på att cortisonlösningen är utrymmeskrävande (särskilt i små leder) och dels på att cortisonkristallerna kan ge en övergående retning. Tag kontakt med mottagningens sköterska på telefonnr 0480-815 02, eller ring 1177 om du får kraftig smärta, rodnad eller feber.

Låt förbandet sitta kvar under det första dygnet och undvik vatten och smuts, detta för att öppningen i huden efter injektionsnålen skall sluta sig.