Provtagning

Vid ett läkarbesök på reumatologimottagningen ingår vissa blodprover, de lämnas i första hand på den hälsocentral man tillhör.

Provtagning inför ett nybesök bör lämnas 7 dagar innan besöket och för ett återbesök 3-5 dagar innan besöket. För att få cortisoninjektion i en led behövs inga blodprover, förutom om du äter Waran. Se mer under "ledinjektion".

DMARD

Är man insatt på DMARD:s (disease modifying antirheumatic drugs), även kallad bromsmedicin, skall alltid prover lämnas med olika intervaller, se speciell information nedan.