Rehabilitering

För att komma igång med rehabilitering måste någon i vårt team, eller patienten själv, initiera ett teambesök där man kommer överens om planeringen.

Patienten kommer till mottagningen under en förmiddag och träffar apotekare, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast och sjuksköterska. Utifrån patientens resurser och behov görs en behandlingsplan upp, det kan vara 3-veckors rehab, informationsdag, eget träningsprogram, hjälpmedel med mera.

Informationsdag erbjuds framförallt till nyinsjuknade patienter där det under en dag ges patientundervisning i grupp och det finns möjlighet för anhöriga att delta.

3-veckors dagrehabilitering innebär gruppverksamhet med träning, patientundervisning samt individuell behandling och under dessa veckor arbetar en grupp på 7-8 patienter tillsammans med reumateamet. De patienter som har svårt att resa dagligen, eller som har lång resväg, kan övernatta på patienthotellet Nyckeln.

Finns behov av hjälpmedel, anpassning och/eller träning i hemmet kontaktas arbetsterapeut/sjukgymnast i hemkommunen.