Reumatiska sjukdomar

Med reumatiska sjukdomar menas sjukliga tillstånd i leder, muskler, bindväv och skelett och som även kan drabba blodkärl, hud och inre organ.

Sjukdomarna kan vara akuta, återkommande eller utveckla sig till kroniska tillstånd. Sjukdomarna, som drabbar alla åldrar, förekommer hos cirka 17% av befolkningen. Inflammatoriska reumatiska sjukdomar drabbar cirka 3-4% av den vuxna befolkningen och mångdubbelt fler av icke inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

Reumatiska sjukdomar kan grovt indelas i fem grupper där de två första grupperna huvudsakligen är aktuella för reumatologspecialist och där de tre sistnämnda till största delen hanteras via primärvården.

1. Inflammatoriska ledsjukdomar

Inflammatoriska ledsjukdomar där kronisk ledgångsreumatism (reumatoid artrit) har en dominerande ställning. Till denna grupp räknas också kronisk artrit, kronisk ledinflammation i samband med psoriasis, ledinflammation efter olika infektioner samt inflammation engagerande kotpelare och bäckenleder (pelvospondylit).

2. Inflammatoriska systemsjukdomar

Inflammatoriska systemsjukdomar engagerande bindväv, blodkärl, hud och muskler som exempelvis SLE. Dessa sjukdomar kan även drabba, förutom rörelseapparaten, inre organ som hjärta, hjärna och njurar.

3. Degenerativa led- och ryggsjukdomar

Degenerativa led- och ryggsjukdomar till exempel artros, spondylos och osteoporos.

4. Mjukdelsreumatism

Mjukdelsreumatism omfattar tillstånd i senor, ligament, slemsäckar och muskler. Hit räknas även utbredda värktillstånd som fibromyalgi.

5. Reumatiska tillstånd sekundärt till andra sjukdomar

Reumatiska tillstånd sekundärt till andra sjukdomar som exempelvis diabetes och störningar vid urinsyreomsättning ledande till gikt.