Ögonkliniken Kalmar

Ögonkliniken i Kalmar omfattar verksamhet för mottagning, jour och operation på Länssjukhuset i Kalmar.

Ögonkliniken bedriver specialiserad ögonsjukvård för invånare och besökare i länets södra delar samt också högspecialiserad vård i form av kirurgi i ögats bakre segment för länet och även patienter från omgivande landsting.

Förutom en mottagningsenhet, där poliklinisk utredning och behandling av sjukdomar i ögats främre och bakre segment sker, har kliniken också en egen operationsavdelning, där operationer av grå starr, grön starr och förändringar i ögonlock, etc sker.

De största verksamheterna vid kliniken är diagnostik och behandling av grå och grön starr, diabetesförändringar som laserbehandlas, sjukdomar i ögats gula fläck, ögonsjukdomar hos barn samt operation av näthinneavlossningar och andra sjukdomar i ögats bakre delar.

Kliniken har också en habiliterings/rehabiliteringsenhet i form av syncentralen, som ansvarar för förskrivning och träning av synhjälpmedel, kompensatoriska tekniker samt råd och stöd.