Huvudentré, Länssjukhuset

Syncentralen Kalmar

Telefon: 0480-841 89
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Syncentralen Kalmar

Syncentralen finns inom ögonkliniken och är till för dig som har nedsatt syn eller saknar synförmåga.

Till oss kommer du för att få råd och stöd kring de behov du har på grund av synnedsättningen. Det kan till exempel handla om hjälpmedel eller hjälp från kurator.

Telefontid: Måndag-Torsdag 08:30-15:30, Fredag 08:30-12:00

Öppettider: Måndag-Torsdag 08:30-15:30, Fredag 08:30-12:00

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Syncentralen, 391 85 Kalmar