Öron-, näs- och halskliniken Kalmar

Öron-, näs- och halskliniken bedriver diagnostik och behandling av sjukdomar i övre luftvägarna, snarkning och sömnstörning, neurologiska sjukdomar inklusive balansrubbningar, sväljstörningar, tumörer samt skador i ansikte och hals.

En viktig del av verksamheten rör röst-, tal och språkstörningar samt hörselvård i alla åldrar.