Hörselvården Kalmar

Telefon: 0480-811 73
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Hörselvård - Audionommottagningen

Vi tar emot dig som har tinnitus, hörselnedsättning, är döv eller dövblind.

Vi erbjuder rehabilitering och habilitering. Till oss kommer du för att få rådgivning, göra hörselprov och prova ut hörapparat eller annat hörseltekniskt hjälpmedel. I rehabiliteringen ingår även uppföljning. Uppföljningen kan ske individuellt, i grupp eller via frågeformulär. Målet är att du som kommer till oss ska kunna ha en fungerande livssituation utifrån dina egna förutsättningar. Vi tar emot både barn och vuxna.

Telefontid: Måndag-Torsdag 13:00-14:00, Måndag-Fredag 08:00-10:00

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:00-16:00, Fredag 07:00-14:30

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Hörselvården, 391 85 Kalmar