Samvårdsavdelning 39 infektion och ÖNH Kalmar

Telefon: 0480-811 65
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Avdelning 39 Öron, Näsa, Hals

Hos oss vårdas du som har en infektion.

Du som kommer till oss kan exempelvis ha en svår luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, ortopedisk infektion, infektion i hud- eller mjukdelar, blodförgiftning eller maginfluensa. Vi tar även emot dig som har influensa, HIV, hepatit, infektioner i nervsystemet (exempelvis hjärnhinneinflammation), hjärtklaffinfektion eller en tropisk infektionssjukdom.

Hos oss vårdas även du som har besvär kopplade till öron, näsa och hals. Hit kommer du för behandling av exempelvis sjukdomar i övre luftvägarna, snarkning och sömnstörning, neurologiska sjukdomar inklusive balansrubbningar och sväljstörningar, tumörer samt skador i ansikte och hals.

Telefontid: Måndag-Söndag 00:00-24:00

Öppettider: Måndag-Söndag 00:00-23:59

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Samvårdsavdelning 39 , 391 85 Kalmar