Pedagogiska hörselvården Kalmar

Telefon: 0480-448 212
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Pedagogisk hörselvård

Vi ger information, råd och pedagogiskt stöd till familjer med hörselskadade/döva barn och ungdomar samt hörselskadade/döva vuxna.

Det pedagogiska stödet kan vara i form av exempelvis kurser, samtal eller träning, både individuellt och i grupp. Målet är att du som kommer till oss ska kunna ha en fungerande livssituation utifrån dina egna förutsättningar. Vi tar emot både barn och vuxna.

Telefontid: Måndag-Torsdag 07:00-16:00, Fredag 07:00-14:30

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:00-16:00, Fredag 07:00-14:30

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Pedagogiska hörselvården, 391 85 Kalmar