Egenremiss

Om du vill komma till en läkare på ortopedmottagningen är det normala förfarandet att du först kontaktar din hälsocentral för en grundläggande bedömning. Vid behov skickar din läkare därefter en remiss till oss.

Ett annat alternativ är att du skickar en egenremiss.
Besök till oss förutsätter dock nästan undantagslöst att du först har genomgått en röntgenundersökning som är en viktig del i utredningen av dina besvär. Detta ombesörjs normalt av din hälsocentral.
Vi rekommenderar därför att du först vänder dig till din hälsocentral för att påbörja utredningen!

Om egenremissen vid bedömning av ortopedspecialist anses kunna hanteras av hälsocentral kommer remissen att skickas dit.

Du är med denna egenremiss således inte garanterad att kallas direkt till ortopedmottagningen.

 

Vill du skriva en egenremiss ber vi dig besvara samtliga frågor i blanketten nedan.

Egenremiss 

Skickas till:
Ortopedmottagningen
Länssjukhuset
392 81 Kalmar