Förlängd sjukskrivning

Om du inte kan börja arbeta vid sjukskrivningens slut utan anser dig behöva förlängd sjukskrivning ber vi dig skriva ut och fylla i nedanstående blankett och skicka in den till oss för bedömning. Hör av dig i god tid då det kan ta upp emot en vecka att behandla din ansökan. Din vårdgivare avgör om sjukskrivningen förnyas.

Blankett för ansökan om förlängd sjukskrivning 

Skickas till: 

Ortopedmottagningen
Länssjukhuset
392 81 Kalmar

Du kan även ansöka om förlängd sjukskrivning genom att logga in på Mina vårdkontakter/E-tjänster