Radiologiska kliniken (röntgen) Kalmar

Radiologiska kliniken i Kalmar bedriver medicinsk radiologi med diagnostisk behandling och omvårdnad, omfattande undersökningar såsom röntgenundersökningar av skelett, lungor och njurar, magnetkameraundersökningar - MRT, datortomografiundersökningar - CT, kärlröntgen och ultraljudsundersökningar.

Personalstyrkan uppgår till cirka 75 personer och består av läkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Telefontider

Här hittar du våra telefon- och mottagningstider