Vanliga frågor inför våra undersökningar

Nedan följer några av de frågor vi får innan undersökningen hos oss.

Kan jag ta min medicin när jag ska svälta inför undersökningen?

Medicin som inte behöver intas i samband med måltid går bra att ta som vanligt.

Kan jag ta min vanliga medicin när jag laxerar?

Ja. Din läkare som har remitterat dig till röntgenundersökning har ansvar för detta.

Vad får jag äta när jag laxerar?

Instruktioner följer med kallelsen som skickas ut tillsammans med recept på laxermedel.

Får jag äta innan undersökningen?

Ja, om du inte har fått föreskrifter om laxering eller svält.

Får jag köra bil efter röntgenundersökningen?

Vid undersökning där tarmen undersöks ges ibland en medicin (Buscopan) som kan göra att ögat ställer om långsammare mellan långt och kort avstånd. Detta brukar sitta i någon timme och under denna tid avrådes från bilkörning.

Vem får svaret på undersökningen?

Den läkare som skrivit remissen får svaret inom två veckor.

Är det tunneln jag ska åka in i?

Vid skiktröntgen (datortomografi, CT) är det inte en tunnel utan en ringformad struktur. VID MR-undersökning är det en tunnel.

Hur lång tid tar en MR-undersökning?

Det beror på vilken kroppsdel som ska undersökas samt om kontrastmedel ska användas. En undersökning av hjärnan tar cirka 20 minuter, att undersöka ryggen tar cirka 30 minuter. Om kontrast ska användas förlängs undersökningen med cirka 10 minuter.