Rehab Söder

Rehabilitering innebär att återfå eller bibehålla bästa möjliga funktions- och aktivitetsnivå efter skada eller sjukdom.

I Landstinget i Kalmar län erbjuds du hjälp med din rehabilitering av arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Du får utifrån dina behov och förutsättningar hjälp med bedömning, behandling och prevention.

Arbetsterapins verksamhet består främst av patienter med handskador, besvär från rörelse- och stödjeapparaten samt neurologiska sjukdomar. De kan hjälpa dig med träning, ortosutprovning, aktivitetsförmågebedömningar och ger råd om praktisk ergonomi, allt för att du på bästa sätt ska klara av din vardag och alla de ingående aktiviteter du behöver utföra under dagen

Sjukgymnasterna arbetar främst med patienter som har besvär från rörelse- och stödjeapparaten. Du får hjälp med bedömning och behandling i form av träning som väljs utifrån dina behov och förutsättningar för att du ska återfå så bra funktionsförmåga som möjligt.

Besöken sker på mottagningen både individuellt och i grupp men rehabilitering bedrivs också på sjukhusens kliniker. Hydroterapi kan erbjudas på de flesta mottagningarna. Riktad verksamhet finns i form av artrosskola.

Behöver du hjälp med din rehabilitering så vänd dig främst till din närmaste distriktsrehabilitering, se under Mottagningar i högermenyn.

Landstinget i Kalmar län har inget remisstvång. Du är välkommen att kontakta oss direkt.