Dietistmottagningen Kalmar

Telefon: 0480-811 63
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Dietistmottagningen Kalmar

Dietisternas verksamhetsområde är Länssjukhuset och Primärvården i södra Kalmar Län.

Dietisten arbetar med kostbehandling vid olika sjukdomar. Både till patienter individuellt och till patienter i grupp.
För att komma till dietist önskar vi remiss från annan vårdgivare.

Telefontid: Måndag-Fredag 08:30-09:30

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-12:00, Måndag-Fredag 13:00-16:00

Postadress: Dietistmottagning, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar