Ingång 48

Kuratorerna Kalmar

Telefon: 0480-844 11
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Kuratorerna Kalmar

Kuratorn erbjuder stöd i form av samtalskontakt för att stärka patienter och närståendes möjligheter att hantera inre och yttre påfrestningar.

Kuratorn kan även ge vägledning om samhällets resurser.
Till kurator på Länssjukhuset i Kalmar kan du vända dig om du behandlas av vårdgivare på sjukhuset samt om du är anhörig. Även du som har kontakt med Mödrahälsovården kan vid behov vända dig till länssjukhusets kuratorer.

Telefontid: Måndag-Torsdag 08:00-15:00, Fredag 08:00-13:00

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:30

Postadress: Lasarettsvägen 1, 391 85 Kalmar