Habilitering Högsby-Mönsterås-Oskarshamn

Habiliteringen är till för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning. Exempel på det kan vara utvecklingsstörning eller rörelsehinder.

På Habiliteringen arbetar vi i team med många olika yrkesgrupper. Läs mer i vår habiliteringsfolder.

Med stöd från Habiliteringen får du förutsättningar att klara så mycket som möjligt i vardagen själv. Det är ditt behov som styr vilket stöd du får av oss. Tillsammans med dig gör vi en habiliteringsplan där vi sätter upp mål som är aktuella för dig just nu.