Kirurgkliniken Oskarshamn

Vi erbjuder kirurgisk och urologisk sjukvård på specialistnivå.

Då vi är gemensam klinik med Kalmar kirurgklinik har vi gemensam väntelista till mottagning och operation för att kunna tillhandahålla kortare väntetider.

Vår urologmottagningen tar emot länets samtliga patienter som ska genomgå stötvågsbehandling, så kallad ESVL.