Medicinkliniken Oskarshamn

Människan i centrum - Medicinklinikens ledord för en patientcentrerad vård.

Medicinkliniken i Oskarshamn erbjuder dygnet runt en god och tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet för patienter som är arton år eller äldre.

Kliniken har tre vårdavdelningar som utöver det allmänna uppdraget är specialiserade på kardiologi, pulmonologi, hematologi, endokrinologi, infektion, stroke, geriatrik och palliativ vård. Våra avdelningar erbjuder olika specialiserade sjuksköterskemottagningar såsom koronarmottagning, sviktmottagning, KOL-mottagning, diabetesmottagning och strokemottagning.

Vår öppna medicinmottagnings verksamhet är planerad och bedrivs av specialister för kardiologi, pulmonologi, hematologi, endokrinologi, neurologi, reumatologi, stroke och allmän internmedicin.

Det finns ett väl etablerat samarbete med våra grannsjukhus i Västervik och Kalmar och det närmaste universitetssjukhuset i Linköping.

Våra engagerade medarbetare är Medicinklinikens största och viktigaste resurs som flera omnämnanden i olika kvalitetsregister visar.

Klinikledning

Petra Hinnen, Överläkare
Verksamhetschef

Helene Svensson
Avdelningschef Medicinavdelning 4

Camilla Karlsson
Avdelningschef Medicinavdelning 40

Anders Larsson
Avdelningschef Medicinavdelning 41

Susanne Barthelmann
Avdelningschef Medicinmottagning

Maria Berndtsson Persson
Expeditionschef