Medicinmottagningen Oskarshamn

Telefon: 0491-782 737
Besöksadress: Rösvägen 1, Oskarshamn

Medicinmottagningen

Vi utreder, diagnostiserar och behandlar dig som har en sjukdom i något av kroppens inre organ.

Du som kommer till oss kan exempelvis ha diabetes, en blodproppssjukdom, en hormonsjukdom, en lever- eller lungsjukdom.

Vi arbetar i team, vilket innebär att du kommer att få träffa flera av oss när du är här. Eftersom vi jobbar i team kommer de som du träffar ha god kännedom om ditt tillstånd, vilket gör att vi kan ta ett helhetsgrepp kring din behandling och att du kan känna dig trygg under behandlingen.

Telefontid: Måndag-Torsdag 09:00-12:00, Fredag 09:00-11:00

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:30-16:30, Fredag 07:30-15:00

Postadress: Oskarshamns sjukhus, Medicinmottagningen, Box 701, 572 28 Oskarshamn