Ortopedkliniken Oskarshamn

Ortopedkliniken i Oskarshamn jobbar inom ramen för ett länsuppdrag, vilket innebär ett ansvarsområde inom knä- och höftledsoperationer i länet.

Kliniken arbetar med planerad vård med en huvudinriktning på ledprotesoperationer i knän och höfter. På kliniken finns sex överläkare och verksamheten innefattar mottagning, vårdavdelning, planerad operationsverksamhet samt konsultverksamhet.

Operationsverksamheten

Vi utför ca 1700 operationer per år. Protesoperationer i knä och höft omfattar ca 700 operationer per år. Därtill kommer korsbandoperationer, reumakirurgi, artroskopier, fot- och handingrepp m.m.

Från 1 april 2004 utförs endast planerade operationer. Vi strävar efter korta väntetider och patienten bestämmer operationstid tillsammans med oss vid mottagningstillfället.