Ortopedkliniken Oskarshamn

Ortopedkliniken i Oskarshamn jobbar inom ramen för ett länsuppdrag, vilket innebär ett ansvarsområde inom knä- och höftledsoperationer i länet.

Kliniken arbetar med planerad vård med en huvudinriktning på ledprotesoperationer i knän och höfter. På kliniken finns sex överläkare och verksamheten innefattar mottagning, vårdavdelning, planerad operationsverksamhet samt konsultverksamhet.

Operationsverksamheten

Vi utför ca 1400 operationer per år. Protesoperationer i knä och höft omfattar ca 800 av dessa per år. Därtill kommer korsbandoperationer, axeloperationer, knäartroskopier, fot- och handingrepp m.m.

Från 1 april 2004 utförs endast planerade operationer.

Vi strävar efter korta väntetider till mottagning och behandling. Patienten bestämmer tid för operation tillsammans med verksamhetskoordinatorn vid mottagningstillfället.