Barn- och ungdomskliniken Västervik

Barn- och ungdomskliniken ger specialiserad vård till barn och ungdomar 0–18 år. Hos oss får barn och ungdomar vård och omsorg dygnet runt.

Vårt mål är att alltid ha en hög medicinsk kvalitet i kombination med ett gott omhändertagande. Vi jobbar mot visionen "Fokus på barn är givet, de är det framtida livet".

Barn och ungdomskliniken i Västervik ger specialiserad vård inom barn- och ungdomsmedicin, kirurgi, ortopedi, hud, ögon och öron och i vissa fall även barn- och ungdomspsykiatri. Hos oss får barn och ungdomar vård och omsorg dygnet runt, årets alla dagar. Miljön är viktig för ett barn som vårdas på sjukhus. De behöver närheten till föräldrarna, flexibel och barnkunnig personal, ett bra rum och lekmöjligheter. Det får de hos oss. Personalen är specialiserad på barnsjukvård och ger en omvårdnad som är anpassad efter barns och ungdomars ålder och behov.

Barn- och ungdomskliniken har två mottagningar, en i Västervik och en i Oskarshamn. Vårdavdelningen finns på Västerviks sjukhus, där finns också Neonatalavdelningen (för tidigt födda eller sjuka nyfödda), Dagsjukvård, Lekterapi och Sjukhusskola.