Barn- och ungdomsavdelning 10 Västervik

Telefon: 0490-867 18
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Barn- och ungdomsavdelning 10

Hos oss vårdas barn och ungdomar som sökt vård på grund av olycka, skada eller sjukdom och kräver specialistvård.

Vi arbetar i team vilket gör det möjligt för oss att ge ditt barn individuell vård utifrån barnets speciella behov. För oss är det sjuka barnets familj en självklar del i vårdarbetet, vilket gör att du som förälder bör vara med under hela den tid som ditt barn vårdas hos oss.

Postadress: Västerviks sjukhus, Barn- och ungdomsavdelning 10, 593 81 Västervik