Barn- och ungdomsmottagningen Västervik

Telefon: 0490-865 60
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Barn- och ungdomsmottagningen Västervik

Vi tar emot barn och ungdomar som har medicinska sjukdomar.

Du som kommer till oss kan exempelvis ha astma, diabetes, kronisk mag- och tarmsjukdom eller en hjärtsjukdom.

Om ditt barn är äldre än 6 månader och blir sjukt ska ni i första hand vända er till den hälsocentral som ni tillhör.

På dagtid under vardagarna tar vi emot akut sjuka spädbarn som är 0-6 månader. Ring alltid oss innan ni kommer till vår mottagning. Över telefon bedöms och prioriteras först ditt barns tillstånd av en erfaren barnsjuksköterska. När ni kontaktar oss kan ni bli visade till er hälsocentral, akutmottagningen eller så får ni komma till oss. Ni har alltid möjligheten att söka specialistvård genom Egenremiss.

Till sjukvårdsrådgivningen 1177 kan du ringa dygnet runt för att få råd och vägledning av en erfaren sjuksköterska om vad du ska göra och/eller vart du ska vända dig för att få vård. Du kan också få sjukvårdsrådgivning via webbplatsen 1177.se.

Telefontid: Måndag-Torsdag 08:30-09:30, Måndag-Torsdag 10:00-11:30, Måndag-Torsdag 13:00-15:00, Fredag 08:30-09:30, Fredag 10:00-11:30

Öppettider: Måndag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:00-14:00

Postadress: Västerviks sjukhus, Barn och ungdomsmottagningen, 593 81 Västervik