Neonatalavdelningen Västervik

Telefon: 0490-861 75
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Neonatalavdelning Västervik

Till oss kommer du med ditt barn om barnet fötts för tidigt eller behöver extra tillsyn.

Du och ditt barn kommer också till oss om barnet är fullgånget, men sjukt. Det kan till exempel handla om att barnet behöver behandling för gulsot, en infektion eller att barnet har andningsproblem.

I möjligaste mån försöker vi se till att du som förälder och ditt barn kan vara tillsammans under vårdtiden eftersom det är viktigt att du är delaktig i omvårdnaden av barnet. Vi erbjuder hjälp och stöd med amningen och ser till att ni får tid till att förbereda er inför hemgång.

Om ditt barn har vårdats hos oss en längre tid kan det bil aktuellt med ett återbesök hos en läkare och/eller sjuksköterska.

Postadress: Västerviks sjukhus, Neonatalavdelningen, 593 81 Västervik