Habilitering Västervik-Vimmerby-Hultsfred

Hailiteringen är till för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning. Syncentralen finns här med.

Exempel på funktionsnedsättning kan vara intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder eller synskada.

På Habiliteringen arbetar vi i team med många olika yrkesgrupper. 

Med stöd från Habiliteringen får du förutsättningar att klara så mycket som möjligt i vardagen själv. Det är ditt behov som styr vilket stöd du får av oss. Tillsammans med dig gör vi en habiliteringsplan där vi sätter upp mål som är aktuella för dig just nu.

Verksamhetsområde

Verksamheten omfattar barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering enligt HSL § 3b, rådgivning och annat personligt stöd enligt § 9.1, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna ska i första hand ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen.

Verksamheten har ca 55 anställda fördelade på fem habiliteringsteam och en syncentral placerade i Västervik, Vimmerby och Oskarshamn.