Inför ditt besök på Västerviks sjukhus

Här finns information om sådant som kan vara bra att känna till inför ditt besök på sjukhuset.

Apotek

Apoteket Lejonet ligger i anslutning till sjukhuset. Se öppettider på Apotekets webbplats. Apotekets riksgemensamma telefonnummer är 0771-450 450. Här får du svar på frågor om öppettider och recept.

Besökstider/Blommor

Besökstiderna skiljer sig åt mellan olika avdelningar. Undvik parfym när du ska besöka sjukhuset. Vissa avdelningar har blomförbud. Kontakta avdelningspersonal om vad som gäller.

Buss/Taxi

Kalmar Länstrafik (KLT) har flera busslinjer som passerar sjukhuset varje halvtimma. Läs mer på www.klt.se. Busshållplatser finns placerade i nära anslutning till sjukhusets infarter.

Särskild TV-monitor i sjukhusentrén visar information från KLT om aktuella bussavgångar från sjukhuset. Vilken hållplats som gäller läser man av på en orienteringstavla bredvid. Att åka sjukresa med buss är gratis.

Taxi kan beställas på särskilda telefoner i huvudentrén.

Mobiltelefoner och datorer

På sjukhusområdet är användning av mobiltelefon tillåten utom inom särskilt utmärkta zoner. Fråga avdelningspersonal om du är osäker på vad som gäller.

Patienthotell

På sjukhuset finns ett enklare patienthotell för övernattning.

P-platser

Kommer du med bil kan du parkera på någon av de parkeringsplatser som finns på sjukhusområdet. Vill du se alla parkeringsplatser? Dessa finns utmärkta med P (Parkering) på kartan över sjukhusområdet.

Sjukhuskyrka

Sjukhuskyrkan är till för patienter, närstående och personal. Andaktsrummet på sjukhusets entréplan är öppnet dagtid och tillgängligt för alla.

Telefon 0490-860 00 (sjukhusväxel)
Präst Eva Maria Heedman, telefon 0490-863 92, 842 25.
Präst Ingrid Bergman, telefon 0490-863 92, 842 04.
Pastor Jonas Karlsson, telefon 0490-869 07, 0730-88 31 10.

Tobaksfritt

Ingen tobak säljs i våra kiosker. Rökning får endast ske på anvisade platser, ej direkt utanför landstingets entréer, på balkonger eller liknande för att visa hänsyn till astmatiker och för att minska den passiva rökningen.

På 1177.se Vårdguiden kan du läsa mer om tobaksberoende samt få information om hur du kan få stöd för att bli tobaksfri.