Kirurgkliniken Västervik

Kirurgkliniken Västervik

På kirurgkliniken i Västervik bedrivs en högkvalitativ kirurgisk vård med service till invånarna i norra Kalmar län och till andra vårdgivare.

Kirurgkliniken tar emot dig som är i behov av kirurgisk diagnostik eller vård och behandling inom allmänkirurgi, urologi, mag- och tarmproblem och obesitas (övre och nedre gastrointestinal kirurgi), kärlkirurgi, bröstkirurgi samt plastkirurgi. På kirurgkliniken utförs både basal och mer krävande kirurgi. Ingreppen kan vara både akuta och planerade. Vanligtvis kommer man till oss på remiss från en annan vårdenhet.

Vårt mål är att hålla optimal kvalitet och god tillgänglighet för både patienter och vårdgivare.