BB och förlossning Västervik

Vi vill att BB tiden här hos oss ska vara något ni minns med glädje och värme.

Hos oss arbetar barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, barnsköterskor,och undersköterskor i ett team kring den nyblivna familjen. Vi har också tillgång till kurator.

BB Vårdtiden

Vanligast är hemgång mellan ett till två dygn. En del mammor går hem redan 6 timmar efter en normal förlossning om barnet har normal vikt, är friskt och kan suga.

Tidig hemgång är hemgång 6-48 tim efter förlossningen. Om ni går hem innan 36 tim ska barnet vara undersökt av en barnläkare. Det blir då ytterligare aktuellt med ännu en barnläkarundersökning. Då får ni komma hit till BB avdelningen, PKU provet kan då göras i samband med detta.

Efter kejsarsnitt brukar vårdtiden vara något dygn längre än för normalförlösta, men det är givetvis individuellt.

Startpaket

Du får ett startpaket med bindor och blöjor som räcker den första dagen, så ta med dig egna bindor och blöjor.

Barnets skötsel

Personalen visar första blöjbytet, om det är första barnet. Vi visar även navelvård och ev. badning och ger dig/partnern gärna råd. Fråga om ni undrar över något.

Information om tiden på BB och inför hemgång

Informationssamtal ges av barnmorskan vid ankomst från Förlossningsavdelningen och innan hemgång. Det är viktigt att du själv ber personalen om hjälp/information, när du/partnern känner att ni behöver det.

Undersökning

Barnet undersöks alltid av barnläkare innan hemgång. Vid ett par tillfällen är det bra om personalen får observera en amning så att ditt barn suger rätt.

Vi erbjuder hörseltest på alla nyfödda barn.

Av alla barn som föds har knappt 1% någon form av medfött hjärtfel. De allra flesta är av relativt lindrig form. Knappt 1/3 är mer komplicerade och de är ibland svåra att upptäcka. Innan hemgång från BB undersöks därför alla barn med sk. POX-mätning

Information till anhöriga

Det är besöksförbud för släkt och vänner. Pappa/partner och syskon till barnet är välkomna. Pappa/partner kan om det finns plats stanna kvar över natten. Priset för övernattning, inklusive frukost kostar 130 kr /dygn.