Dialysen Västervik

Medicinkliniken Västervik

Medicinkliniken har en bred verksamhet och vi arbetar med invärtes medicin, specialiserad rehabilitering och geriatrik.

Invärtes medicin är till exempel sjukdomar i hjärta, lunga, njure, mage och tarm. Till oss kommer du också om du har diabetes, någon hormon- eller blodsjukdom, reumatologisk eller neurologisk sjukdom. Vi ger specialiserad rehabilitering inom rehabiliteringsmedicin baserad på teamarbete med läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska samt kurator och psykolog. Till oss kommer du till exempel om du fått en stroke.

Inom geriatrik, som är medicinsk specialitet om åldrandets sjukdomar, arbetar vi med äldre, multisjuka patienter med förvärvade, kombinerade eller svåra funktionshinder, och de som har behov av samordnade insatser. Vi utför kvalificerade utredningar, bred medicinsk och geriatrisk rehabilitering.

Kliniken har flera sjuksköterskemottagningar där du som patienter får hjälp och råd för din sjukdom.