Hjärtintensivvårdsavdelningen Västervik

Telefon: 0490-860 00
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Hjärtintensivavdelning Västervik

Hos oss vårdas och behandlas du som har akut kranskärlssjukdom, som exempelvis hjärtinfarkt eller instabil kärlkramp.

Till oss kommer du också om du har hjärtrytmrubbningar, lungödem eller någon annan hjärtsjukdom som gör att du behöver övervakas.

Telefontid: Måndag-Söndag 00:00-24:00

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Västerviks sjukhus, Hjärtintensivvårdsavdelningen, 593 81 Västervik