Medicinavdelning 5 Västervik

Telefon: 0490-863 37
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Medicinavdelning 5

Hos oss vårdas du som har en lung- eller njursjukdom.

Du som vårdas hos oss kan exempelvis ha akut eller kronisk njursvikt, genomgått en njurtransplantation, donerat en njure eller ha en lungsjukdom som KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) eller lunginflammation.

Vi tar även emot dig för utlämning av CPAP-apparat vid sömnapnébesvär samt syrgasutrustning.

Telefontid: Måndag-Söndag 00:00-06:45, Måndag-Söndag 10:30-24:00

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Västerviks sjukhus, Medicinavdelning 5, 593 81 Västervik