Ögonkliniken Västervik

Ögonkliniken i Västervik omfattar mottagning, akutsjukvård, operationsenhet och ortoptistmottagning. Mottagning finns även i Vimmerby och Oskarhamn.

Ögonkliniken ger specialiserad ögonsjukvård till invånare och besökare i norra Kalmar län.

Till största del ger Ögonkliniken diagnostik och behandling för de vanligaste sjukdomarna i ögat. Det kan till exempel vara injektioner eller laser mot sjukdomar i gula fläcken, utredning och behandling av inflammationer och infektioner i ögonen, ögonsjukdomar hos barn, operationer av grå och i vissa fall även grön starr samt skelning.

Vårt uppdrag är att vi ska ge specialistsjukvård vid ögonsjukdomar, vilket omfattar utredning, diagnostisering och medicinsk-kirurgisk behandling. Vi ska ge våra patienter en god omvårdnad. Klinikens målsättning är att ha en god tillgänglighet för våra patienter, patienteffektiva processer och ledande medicinska resultat.

Vid självläkande och självbegränsande åkommor som till exempel rinnande ögon vid förkylning eller om du fått något skräp i ögat kan du vända dig till din hälsocentral.

Hälsocentralen kan även hjälpa dig med "torra ögon" som:

  • svider, värker, bränner, kliar, rinner
  • är svåra att öppna på morgonen
  • är lite kladdiga i ögonvrån
  • synen är något suddig

Din lokala optiker hjälper dig med synundersökning om synen är något suddig, utprovning av glasögon eller kontaktlinser. Din optiker kan remittera dig till ögonkliniken om behov finns.