Operations- och intensivvårdskliniken Västervik

Operations- och Intensivvårdskliniken bedriver en verksamhet inriktad på narkos och bedövning samt operationssjukvård.

Kliniken bedriver också pre- och postoperativ vård, har akut omhändertagande, intensivvård, smärtbehandling samt produktion av sterilgods.