Anestesiavdelningen Västervik

Telefon: 0490-861 50
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Anestesiavdelningen västervik

Postadress: Anestesiavdelning, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik