Öron-, näs- och halskliniken Västervik

Öron-, näs- och halskliniken utreder och behandlar sjukdomar inom öron-, näs- och halsområdet.

Öron-, näs- och halskliniken diagnostiserar och behandlar sjukdomar i övre luftvägarna, snarkning och sömnstörning. Patienter med tumörer och skador i ansikte och hals eller patienter med neurologiska sjukdomar såsom balansrubbningar och sväljstörningar, hörselnedsättning eller röst-, tal- och språkstörningar kommer också till Öron-, näs- och halskliniken.

Vårt mål är att utreda och behandla patienter inom vårt ansvarsområde inom vårdgarantins tidsramar.