Hörselvården Västervik

Telefon: 0490-862 89
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Hörselvården Västervik

Vi tar emot dig som har tinnitus, en hörselnedsättning, är döv eller dövblind.

Vi erbjuder rehabilitering och habilitering. Till oss kommer du för att få rådgivning, göra hörselprov och prova ut hörapparat eller annat hörseltekniskt hjälpmedel. I rehabiliteringen ingår även uppföljning. Uppföljningen kan ske individuellt, i grupp eller via frågeformulär. Målet är att du som kommer till oss ska kunna ha en fungerande livssituation utifrån dina egna förutsättningar. Vi tar emot både barn och vuxna.

Telefontid: Måndag-Torsdag 08:15-09:15

Öppettider: Måndag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 07:30-14:00

Postadress: Västerviks sjukhus, Hörselvården, 593 81 Västervik