Pedagogiska hörselvården Västervik

Telefon: 0490-860 00
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Pedagogiska hörselvården Västervik

Vi ger information, råd och pedagogiskt stöd till familjer med hörselskadade/döva barn och ungdomar samt hörselskadade/döva vuxna.

Det pedagogiska stödet kan vara i form av exempelvis kurser, samtal eller träning, både individuellt och i grupp. Målet är att du som kommer till oss ska kunna ha en fungerande livssituation utifrån dina egna förutsättningar. Vi tar emot både barn och vuxna.

Telefontid: Måndag-Torsdag 08:00-15:00

Postadress: Västerviks sjukhus, Pedagogiska hörselvården, 593 81 Västervik