Hörselvården Vimmerby

Telefon: 0490-862 89
Besöksadress: Drottninggatan 22, Vimmerby

Hörselvården Vimmerby

Vi tar emot dig som har tinnitus, hörselnedsättning, är döv eller dövblind.

Vi erbjuder rehabilitering och habilitering. Till oss kommer du för att få rådgivning, göra hörselprov och prova ut hörapparat eller annat hörseltekniskt hjälpmedel. I rehabiliteringen ingår även uppföljning. Uppföljningen kan ske individuellt, i grupp eller via frågeformulär. Målet är att du som kommer till oss ska kunna ha en fungerande livssituation utifrån dina egna förutsättningar.

Telefontid: Måndag-Torsdag 08:15-09:15

Öppettider: Tisdag-Onsdag 09:00-15:00

Postadress: Västerviks sjukhus, Hörselvården Vimmerby, 593 81 Västervik