Västerviks sjukhus

Radiologiska kliniken (röntgen) Västervik

Med avancerad teknik och kunniga specialister välkomnas du till vår avdelning för undersökning.

Radiologiska kliniken i Västervik bedriver medicinsk radiologi med diagnostisk behandling och omvårdnad, omfattande undersökningar såsom röntgenundersökningar av skelett, lungor och njurar, magnetkameraundersökningar - MRT, datortomografiundersökningar - CT, kärlröntgen och ultraljudsundersökningar.

Vi bedriver kvalificerad verksamhet dygnet runt med korta väntetider. Personalstyrkan uppgår till 55 personer och består av läkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare.