Sjukskrivning

Är du sjuk i mer än en vecka behöver du ett läkarintyg för att får ersättning.

Om du blir sjuk i mer än en vecka, behöver du ett läkarintyg om sjukskrivning, för att få fortsatt sjuklön och/eller sjukpenning.

I upp till två veckor får du sjuklön av din arbetsgivare. Efter 14 dagar tar Försäkringskassan vid och fattar beslut om sjukpenning. Läkarintyget ligger till grund för detta beslut, men ger inte automatiskt rätt till sjukpenning. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

E-läkarintyg

Numera rekommenderas att din läkare, efter ditt medgivande, skickar läkarintyget om sjukskrivning elektroniskt till Försäkringskassan direkt vid läkarbesöket, ett så kallat e-läkarintyg. E-läkarintyget kommer fram på några sekunder så att du slipper vänta tre-fyra dagar på att få intyget via vanlig post.

Rehabilitering

Ibland krävs det rehabilitering vid en sjukskrivning för att hjälpa dig att komma tillbaka till ett så bra liv som möjligt efter din sjukdom eller skada. Det handlar om att få goda villkor för att kunna leva ett självständigt liv och aktivt kunna delta i samhällslivet.