Tandvård

Varje landsting ska, enligt Tandvårdslagen, erbjuda en god tandvård åt alla som är bosatta inom landstinget.

Det innebär att Landstinget i Kalmar län har ansvar för att du som bor i Kalmar län får dina tandvårdsbehov uppfyllda. Målet är en god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen.

Vår vision är att erbjuda våra kunder en kvalitetssäkrad vård och vara det bästa alternativet när service, tillgänglighet och kostnad vägs samman. Vi vill också stå för en tillgänglig vård för alla.

Via 1177 kan du få råd om tandvård, dygnet runt (nytt fönster).

Tandvården inom Landstinget i Kalmar län fördelas på två verksamheter:

Folktandvården

Folktandvården finns över hela Kalmar län och verksamheten är indelad i allmäntandvård som har 19 kliniker, och specialist- och sjukhustandvård som finns i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Därutöver finns Folktandvårdens kansli i Kalmar och Folktandvårdens utvecklingsavdelning i Västervik.

Särskild tandvård - administreras av Beställarenheten

  • Tandvård till äldre och funktionshindrade personer som är berättigade till tandvård för samma pris som öppen hälso- och sjukvård.
  • Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid.
  • Uppsökande verksamhet med munbedömning.
  • Fritt val av tandläkare inom allmäntandvården för barn och ungdomar i åldern 3-22 år.