Tandvård för barn- och ungdomar

Från och med den 1 januari 2018 har alla barn och ungdomar mellan 0-22 år rätt till fullständig och kostnadsfri tandvård.

Barn 0-2 år

Alla barn är i grunden listade på den Folktandvårdsklinik som ligger närmast folkbokföringsadressen. Barn 0-2 år får kostnadsfri tandvård vid behov.

Barn och ungdomar 3-22 år

Från och med 1 januari 2018 har alla barn, ungdomar och unga vuxna mellan 3-22 år rätt till fullständig och kostnadsfri tandvård. Alla barn är i grunden listade på den Folktandvårdsklinik som ligger närmast folkbokföringsadressen. Vårdnadshavaren kan fritt välja tandvårdsklinik bland alla länets Folktandvårdskliniker eller hos privata vårdgivare som landstinget har avtal med.

För att byta tandvårdsklinik behöver en valblankett fyllas i och skickas till den valda kliniken. Det går också att fylla i valblankett direkt på vald klinik.

Det kan ta några månader från det kliniken mottagit blanketten tills du blir kallad till undersökning. Behöver ditt barn tandvård innan dess är det viktigt att du vid kontakt med kliniken stämmer av att du registrerats som patient där. Den tidigare kliniken översänder på begäran alla journalhandlingar till den nya tandläkarkliniken.

Barn och ungdomar med skyddad identitet och kvarskrivna

Vid tre års ålder skickas erbjudande om tandvård ut från beställarenheten genom Skatteverket. Den som har skyddad identitet blir inte automatiskt kallad till Folktandvården, vårdnadshavaren måste själv göra ett aktivt val av klinik genom att skriva ut och fylla i valblankett men utan att ange adress och lämna den direkt på kliniken. Därefter kallas barnet regelbundet t.o.m. det år det fyller 22 år från sin klinik. Kallelse sker via Skatteverket enligt särskilda rutiner.

Om du eller ditt barn vill byta till en annan klinik, privat eller offentlig, skriver du ut och fyller i samma valblankett men utan att ange adress och lämnar den direkt på nya kliniken. När du flyttar utanför länet behöver du anmäla det till beställarenheten för tandvård, annars fortsätter kallelser att komma.

Om barnet har skyddad identitet och är kvarskrivet i annat län har det samma rätt till tandvård som barn som är skrivet i länet. Den tandläkare man väljer kan ta kontakt med beställarenheten för att få mer information.

Asylsökande barn som inte fyllt 19 år

Folktandvården har avtalat med Migrationsverket att dessa barn ska få kostnadsfri, regelbunden och fullständig tandvård precis som barn som är permanent bosatta inom Kalmar län. Det går inte att få kostnadsfri tandvård hos privat tandvårdsgivare.

Personer utan tillstånd att vistas i landet som inte fyllt 19 år

Dessa barn kan få kostnadsfri, regelbunden och fullständig tandvård på Folktandvårdens kliniker precis som barn som är permanent bosatta inom Kalmar län. Det går inte att få kostnadsfri tandvård hos privat tandvårdsgivare.

 

Vill du veta mer om fri allmänttandvård för barn, ungdomar och unga vuxna så kan de läsa mer på 1177