Medarbetare vid Folktandvården Hultsfred.

Möjligheter hos oss

Satsar du på oss - satsar vi på dig.

Folktandvården i Kalmar län är en organisation med höga ambitioner där medarbetare är nyckeln till framgång. Vi tror att en bra början med hjälp av genomtänkt introduktion och handledning samt goda utvecklingsmöjligheter längs vägen, stimulerar både organisationen och den enskilde medarbetaren. Men vi vill också att du investerar i oss. Vi söker medarbetare som vill utvecklas, som vill arbeta i lag och som delar våra värderingar.

Vårt introduktionsprogram

Vänder sig till alla yrkeskategorier men med lite olika innehåll. Syftet med introduktionen är att den nyanställde ska få chans att lära känna organisationen, arbetsplatsen och kollegorna. Programmet består av tre steg: introduktion på kliniken, introduktionsföreläsningar och auskultation.

När man är nyutbildad är det oerhört viktigt att få bra handledning för att på bästa sätt växa in i sin kliniska yrkesroll. Därför har vi satsat på en strukturerad handledning. En viktig del i detta är att vi utbildar våra egna kliniska handledare.

Läs mer om introduktion och handledning

Utvecklingsmöjligheter

Om du har ambitioner och vill utvecklas finns flera olika vägar. Vissa väljer att fördjupa sina kliniska kunskaper medan andra satar på chef/ledare. Läs om två av våra medarbetare.

Mariola och Elena utvecklas i sina yrkesroller

Hälsa och friskvård

Vår medarbetarenkät visar att vi är en välmående organisation där medarbetarna trivs. En bidragande orsak kan vara satsningen på hälsa och friskvård. Prata mer med oss om friskvårdsbidrag, massage, ergonomi och Hälsoprofiler.