Fanny och Mats som berättar om introduktion och handledning.

Introduktion och handledning på Folktandvården

Vi tycker att det är viktigt att ge dig som ny medarbetare en bra start. I din introduktion lär du känna organisationen, arbetsplatsen och kollegorna.

Introduktionsprogrammet vänder sig till alla yrkeskategorier men med lite olika innehåll. Vårt program består av:

Introduktion på kliniken
Kliniken är ansvarig för den här delen av introduktionen tillsammans med dig. Här får du lära känna din nya arbetsplats och får praktisk information som är viktig i din vardag. I den här delen planeras också för den kliniska handledningen.

Introduktionsföreläsningar
Parallellt med klinikintroduktionen deltar du vid ett antal övergripande introduktionsföreläsningar. Föreläsningarna har olika inriktning och innehåller bland annat information om vår specialist- och sjukhustandvård.

Introduktionsföreläsningarna gör att du redan som nyanställd får god inblick i organisationen samt möjlighet att skapa nätverk med kollegor runt om i länet.

Auskultation
Sista delen av introduktionsprogrammet innebär att du som nyutbildad tandläkare eller tandhygienist får möjlighet att auskultera vid specialist- och sjukhustandvården.

Handledning

Som nyutbildad är det oerhört viktigt att få bra handledning för att på bästa sätt växa in i sin kliniska yrkesroll. Därför har vi satsat på en strukturerad handledning. En viktig del i detta är att vi utbildar våra egna kliniska handledare. På alla kliniker finns det idag tillgång till dessa resurspersoner.

För alla nyutbildade finns en utsedd handledare med rätt kompetens, tid avsatt och engagemang och vilja att stötta dig som är ny.