Möt Ann Frykman

Ann bytte yrkesbana och valde att söka till tandsköterskeutbildningen. Idag arbetar hon på kliniken i Oskarshamn.

- Efter många år som butiksbiträde var det dags att gå vidare i livet och när jag såg tandsköterskeutbildningen tänkte jag att det kanske var något som passar mig. Service, bemötande och att få hjälpa människor har alltid känts naturligt och är väldigt stimulerande. Tandvård däremot var helt nytt men lät väldigt spännande och jag kan bara säga att jag har aldrig ångrat mitt val!

- Som tandsköterska är det en klar fördel att kunna vara flexibel och gilla att organisera, planera. Framför allt är det viktigt att kunna samarbeta, så väl med sitt team som med "kunderna". Jag skulle kunna säga att vi tandsköterskor är spindeln i nätet. Vi spelar också en stor roll i hur patienten har uppfattat tandvårdsbesöket, så väl bemötandet som omhändertagandet.

Ann berättar att arbetet som tandsköterska är både varierande, roligt och innebär flera utmaningar.

- I mitt jobb är att ingen dag den andra lik vilket är oerhört roligt. Jag träffar olika människor och har varierande arbetsuppgifter. Att vara tandsköterska är aldrig enformigt. Dessutom finns möjligheten att påverka och utveckla sin arbetssituation.

- Alla människor behöver besöka tandvården någon gång i sitt liv och vi är den vårdinstans som patienterna blir kallade regelbundet till. Från det att de är barn ända upp till gruppen äldre. Här möter vi allt från friska, multisjuka, funktionsnedsatta, tandvårdsrädda, missbrukare, olika kulturer, barn som far illa m.fl. Detta är en utmaning, då man behöver vara lyhörd och förstående. En annan rolig utmaning är att med förebyggande vård kunna motivera och hjälpa patienter till bättre munhälsa och däribland kunna skapa bättre livskvalité.

- Det är nytt för mig att jobba i en så stor organisation som landstinget. Trots flera hundra medarbetare känner jag en stark "vi-känsla" och ett välkomnande inom tandvården i Kalmar län. Dessutom finns det stora möjligheter till utveckling vilket detta landsting uppmuntrar.