Möt Robert Fermergård

Robert kombinerar det kliniska arbetet som övertandläkare med att forska.

Robert arbetar som övertandläkare på den oralkirurgiska avdelningen vid Specialist- och sjukhustandvården i Västervik. Att valet föll på tandläkaryrket var enligt Robert inte självklart.

– Jag funderade först på att studera till veterinär, men när jag väl hade påbörjat mina tandläkarstudier kände jag direkt att det var kirurgi det handlade om för mig. Då fanns det ingen tvekan alls.

Parallellt med ordinarie arbete har Robert forskat om implantat. Forskningen rör patienter som är i behov av implantat i bakre överkäken, men som har förstorade bihålor och väldigt lite ben att fästa implantatet i. Robert har vidareutvecklat en teknik för att kunna installera implantat på denna patientgrupp.

– Västervik var första kliniken i Sverige som publicerade en forskningsstudie baserad på denna teknik. Vi driver kontinuerlig utbildning i denna teknik och ett hundratal implantatkirurger har i Västervik fått lära sig tekniken. Vi har även ett samarbete med Käkkliniken vid Linköping Universitet där de som läser sin specialistutbildning får komma till Västervik för att utbilda sig i implantatkirurgi. Det tycker jag är mycket stimulerande och roligt, då det kräver att jag själv måste vara uppdaterad inom ämnesområdet.

Robert vittnar om att det inom Folktandvården i Kalmar län är ett generöst klimat med många möjligheter till vidareutveckling och forskning.

– Här finns goda förutsättningar till forskning, vilket inte alltid är givet i andra landsting. Det är möjligt att driva forskningsprojekt relativt självständigt, vilket ger en stor frihet.

Ansök till våra lediga tjänster här